Biznes Poszukiwanie pracy Praca

Pracownicy z Ukrainy – obowiązki pracodawcy

Cezary Nowicki Cezary Nowicki
Ostatnia zmiana: 25 maja 2022

Pracownicy z Ukrainy to bardzo duże wsparcie dla wielu polskich przedsiębiorstw, które nie są w stanie znaleźć chętnych do pracy Polaków. Dzięki specjalnym zasadom uproszczonym, zatrudnianie pracowników ze Wschodu jest łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać, co oczywiście nie powoduje, że pracodawcy są całkowicie odciążeni od jakichkolwiek obowiązków. Oto najważniejsze obowiązki, jakie obejmują przedsiębiorców, którzy myślą o zatrudnieniu pracowników z Ukrainy!

Po pierwsze – pobyt Ukraińca w Polsce

Pracownicy z Ukrainy mogą przebywać w naszym kraju w oparciu o tzw. ruch bezwizowy – nie musisz więc obawiać się tego, że konieczne będzie wyczekiwanie przybycia wizy. Jednak Twoim obowiązkiem, jako pracodawcy, jest dowiedzieć się, czy pobyt Ukraińca jest w pełni legalny – najlepszym sposobem jest weryfikacja dokumentów pracownika. Wystarczy poprosić go o kopię wizy, kartę pobytu albo, w przypadku ruchu bezwizowego (najczęstszy przypadek), kopię paszportu, w którym widnieć będzie stosowny stempel.

Po drugie – przedłużenie pobytu

Jeżeli zatrudniasz pracowników z Ukrainy i chcesz przedłużyć ich pobyt (zwykle po upływie 6 miesięcy), powinieneś zgłosić się do wojewody z prośbą o wydanie zezwolenia na pracę. Jeżeli tego nie zrobisz, pracownicy z Ukrainy będą mogli podjąć ponowną pracę w Twojej firmie dopiero po upływie kolejnego półrocza.

Po trzecie – przedstawienie oświadczenia o chęci zatrudnienia Ukraińca

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi składa się w Powiatowym Urzędzie pracy i jest ono bardzo ważne, ponieważ umożliwia skorzystanie z uproszczonej procedury zatrudnienia. Dokument ten znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Pracy – wystarczy jego wypełnienie, a więc podanie informacji dotyczących zatrudnienia pracownika.

Po czwarte – pomoc w znalezieniu zakwaterowania

O ile oczywiście pracownicy z Ukrainy jeszcze takiego zakwaterowania nie posiadają. Jest to bardzo ważna kwestia, dlatego warto pomóc w poszukiwaniach i ewentualnie wypłacić zaliczkę, która zostanie przeznaczona na uiszczenie opłaty za wynajem.

Po piąte – podpisanie z pracownikiem umowy o pracę

Jest to oczywiste, jednak wchodzi w skład obowiązków pracownika. Sporządzenie i podpisanie umowy jest możliwe po spełnieniu wcześniejszych obowiązków, czyli sprawdzenia zezwoleń pobytowych oraz zdobycie pozwolenia na pracę Ukraińca. W umowie konieczne jest zawarcie wynagrodzenia, czasu pracy, stanowiska i liczby godzin, czyli wszystkiego, co znajduje się w standardowej umowie o pracę z pracownikiem.

Po szóste – zlecenie badań lekarskich oraz szkolenia BHP

Jest to ostatni obowiązek, bez spełnienia którego, pracownicy z Ukrainy nie będą mogli podjąć legalnej pracy w przedsiębiorstwie. Jest to jednak formalność i nie nastręcza jakichkolwiek problemów.

Mało skomplikowane procedury

Jak widać tych obowiązków nie jest dużo, dlatego też jako pracodawca nie musisz obawiać się jakichkolwiek problemów, w związku z zatrudnianiem obcokrajowca zza naszej wschodniej granicy. A pracownicy z Ukrainy to znakomita inwestycja i sposób na rozwój przedsiębiorstwa!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.