CV

Jak napisać CV po angielsku - porady, wzory, przykłady [2022]

Cezary Nowicki Cezary Nowicki
Ostatnia zmiana: 27 czerwca 2022

Na rynku pracy coraz częściej pojawia się prośba o CV zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji językowej. Dobrze przygotowane CV po angielsku przyda się każdemu, kto wiąże swoją przyszłość za granicą, w krajach anglosaskich. Czytelny i prawidłowo napisane Curriculum Vitae to podstawa, aby z sukcesem przejść rekrutację w Irlandii czy Wielkiej Brytanii.

Coraz większa popularność pracy zdalnej ułatwia dostęp do zagranicznych pracodawców, a to często rodzi konieczność sprostania rekrutacji “po angielsku”. Wielu kandydatów niestety odpada już na pierwszym etapie rekrutacji, tj. na weryfikacji CV. Wciąż mamy problemy z pisaniem zwięzłych, a jednocześnie poprawnie językowo Curriculum Vitae w języku obcym. Prezentujemy kilka wskazówek oraz wzorów dotyczących pisania CV w języku angielskim.

CV po angielsku w różnych krajach

Jeżeli chcesz napisać CV w języku angielskim musisz najpierw określić gdzie w ogóle chcesz aplikować. Życiorys w języku angielskim możemy przygotować jeśli aplikujemy do pracy w jednym z krajów anglosaskich:

 • Wielkiej Brytanii / Szkocji
 • Irlandii
 • Kanadzie
 • Stanach Zjednoczonych
 • Nowej Zelandii
 • Australii

Dokumenty w poszczególnych krajach mogą wyglądać odrobinę inaczej. Różnią się nie tylko formą ale również nazwą. W Wielkiej Brytanii, Szkocji, Australii i Nowej Zelandii obowiązuje nazwa Curriculum Vitae (CV), w Ameryce Północnej (Kanadzie i Stanach Zjednoczonych) funkcjonuje termin Resume. Resume jest pewnego rodzaju opisem umiejętności i doświadczenia zawodowego. W przeciwieństwie do „CV in english” nie ma tutaj obowiązku zapisu chronologicznego. Jeśli pracy poszukujesz zdalnie (np. z terenu Polski) do firmy, która wymaga CV w języku angielskim, dowiedz się skąd firma pochodzi i do jakiego kraju Twój życiorys trafi. W ten sposób dostosujesz formę życiorysu – czy ma to być CV czy resume. Bywa, że przy rekrutacji na rynkach międzynarodowych informacje o pożądanej formie CV są podane w ogłoszeniu o pracę. 

Jak napisać CV po angielsku w Wielkiej Brytanii / Irlandii / Nowej Zelandii

Prawidłowe przygotowanie Curriculum Vitae w języku angielskim nie jest zadanie łatwym. Jeżeli robisz to pierwszy, warto mieć przed sobą przykładowo dobrze napisany wzór CV po angielsku. Lepiej jednak nie traktować go jako “dosłownego” szablonu.

Angielskie CV różni się od polskiego nie tylko językiem, ale również formą i sposobem prezentowania informacji. Przetłumaczenie Curriculum Vitae z pol. na ang. niestety nie wystarczy.

CV w języku angielskim powinno być konkretne, krótkie i profesjonalne. Najlepiej, aby Twoje curriculum vitae mieściło się w formacie A4 na maksymalnie dwóch stronach. Życiorys zbyt długi i zawierający oczywiste dane, utrudnia pracodawcy skupienie się na najważniejszych informacjach, i może być odrzucony już przy pierwszej weryfikacji. Przygotowując CV w języku angielskim nie powinno się podawać nieprawdziwych danych i naciągać informacji na temat znajomości języka obcego. Prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw.

Segmenty CV po angielsku

CV po angielsku to nieco inny dokument aplikacyjny niż w Polsce. Składa się z kilku elementów.

 • Dane osobowe – Personal data
 • Podsumowanie zawodowe – Career Summary / Summary
 • Doświadczenie zawodowe – Work Experience
 • Edukacja i przebyte kursy – Education and training
 • Umiejętności – Skills / Competences
 • Języki – Languages
 • Hobby – Hobbies / Interests
 • Referencje – References

Chcemy jednak zaznaczyć, że występują różne – mniejsze, bądź większe wariacje życiorysów i przyjęta formuła angielskiego CV nie jest jedyną poprawną.

Dane osobowe – Personal data

Pierwszą zauważalną różnicą między polskim a angielskim CV, jest sposób prezentacji danych osobowych („personal data”). W CV po angielsku nie podajemy pewnych danych, które są czasem (na szczęście coraz rzadziej) obecne w polskiej wersji dokumentu. Chodzi tutaj o:

 • stan cywilny
 • miejsce urodzenia
 • adres

W Curriculum Vitae po angielsku obowiązkowe są:

 • Name (imię i nazwisko)
 • Telephone (numer telefonu)
 • E-mail
 • opcjonalnie: Date of birth (data urodzenia)

Zdjęcie w CV po angielsku

W ostatnich latach w “polskich” CV, bardzo popularne jest zamieszczanie zdjęcia kandydata. Nie jest to wymogiem formalnym, a w przeważającej ilości przypadków pracodawca w ogóle nie widzi potrzeby otrzymania Curriculum VItae ze zdjęciem. Jak to natomiast jest ze zdjęciem w CV po angielsku?

Brytyjczycy nie tylko nie wymagają zdjęcia w CV, ale uważają je za niedopuszczalne. Jest to efektem poprawności politycznej oraz dalece posuniętej polityki antydyskryminacyjnej. Przesłanie zdjęcia w angielskim CV dyskwalifikuje Twój życiorys, nie próbuj zatem tego robić. Ta reguła obowiązuje w Irlandii, WIelkiej Brytanii, USA i Kanadzie.

Podsumowanie zawodowe – Career Summary

W porównaniu do klasycznego polskiego CV jest to nowość, chociaż jej odpowiednik bywa widziany w Curriculum Vitae w naszym kraju. Sekcja “personal profile” jest krótka, ale za razem bardzo istotna i na jej napisanie powinieneś poświęcić chwilę uwagi. Z założenia, ma to być krótka, maksymalnie kilkuzdaniowa esencja naszych oczekiwań, umiejętności i celów. Istotność tej sekcji w CV po angielsku wynika z 2 rzeczy:

 • jest to pierwsza merytoryczna sekcja na którą zwraca uwagę pracodawca i na jej podstawie buduje sobie Twój obraz.
 • pracodawca po zapoznaniu się z nią podejmuje decyzje czy jest wogóle sens przeglądać dalszą częścią CV.

Personal profile jest najbardziej „dostosowanym” do konkretnego stanowiska fragmentem angielskiego Curriculum Vitae. Powinieneś dokładnie zapoznać się z ogłoszeniem, charakterystyką stanowiska pracy, wymogami pracodawcy i odnieść się bezpośrednio do nich, np. jeżeli stanowisko wymaga pracy w grupie – wyodrębnij właśnie tego rodzaju umiejętności.

Przykładowy profil osobisty może wyglądać np tak [ang]:

An enthusiastic and reliable worker with excellent knowledge of business administration. I am able to meet deadlines and can work within a team or on my own initiative. I am keen to find a position within an office environment which will enable me to utilise my IT skills whilst providing me with a challenge.

Personal profile w CV po angielsku

Jak widzisz, taki personal profile w angielskim CV jest czymś w rodzaju esencji z listu motywacyjnego, zamieszczonej bezpośrednio w CV. Personal profile nie jest elementem obowiązkowym. Wszystko zależy od danego stanowiska i pracodawcy. Mimo, że nie jest obowiązkowy rozważ jego zamieszczenie.

Doświadczenie zawodowe – Work Experience

W kolejnym segmencie życiorysu po angielsku powinno znaleźć się miejsce na doświadczenie zawodowe (ang. work experience). Dopuszczalną formą jest również historia zatrudnienia (ang. employment history). Doświadczenie wypisane jest w odwrotnym porządku chronologicznym (tzn. od najnowszego do najstarszego). Jest to segment dość podobny do swojego odpowiednika w polskim CV. Różnicą jest to, że zamieszczany jest przed wykształceniem. 

Podajemy tutaj okres zatrudnienia (z dokładnością do miesiąca), nazwy firm i organizacji, w których pracowaliśmy oraz wymieniamy stanowiska, dotychczasowe obowiązki i osiągnięcia (w przypadku stanowisk podobnych do tego na które aplikujesz, możesz być nieco bardziej dokładny i podać w/w informacje w sposób bardziej szczegółowy). Jeśli wypisujesz polskie firmy a Twoje angielskie CV adresujesz do pracodawcy np. w UK warto pobieżnie wspomnieć o rodzaju działalności przedsiębiorstwa.

Jeżeli Twoje doświadczenie zawodowe / historia zatrudnienia jest uboga możesz tą sekcje zamieścić za następną:

Edukacja – Education

Czwarta część CV w języku angielskim to miejsce na edukację (ang. education), gdzie podaje się ukończone szkoły i studia wyższe w porządku odwrotnym do chronologicznego. Nazwy szkół piszemy zawsze w języku angielskim. Zamiast pisać XII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Warszawie, wystarczy użyć zwrotu high school in Warsaw.

W przypadku szkół wyższych w angielskim CV powinniśmy podać:

 • pełną nazwę uczelni
 • specjalność
 • uzyskany stopień naukowy
 • opcjonalnie tytuł pracy magisterskiej / doktorskiej

Stopnie naukowe w angielskim Curriculum Vitae

 • Bachelor – w uproszczeniu traktuje się jako odpowiednik licencjatu, jednak nie jest to do końca prawda
  • Bachelor of Arts (BA w UK / B.A. w USA) – nauki humanistyczne i zakres teoretyczny nauk ścisłych i przyrodniczych
  • Bachelor of Science (BSc / B.Sc.) nauki ścisłe, przyrodnicze i ekonomiczne w zakresie praktycznym
 • Master – magister
  • Master of Arts (MA / M.A.)
  • Master of Science (MSc / M.Sc.)
  • Master of Business and Administration (MBA / M.B.A.) – studia podyplomowe w dziedzinie (w uproszczeniu), ekonomii, prawa, HR.

Umiejętności – Skills / Competences

W kolejnym segmencie CV po angielsku powinna znaleźć się część dotycząca umiejętności, osiągnięć i kompetencji (ang. skills, qualifications, certificates and competences). Ta sekcja w angielskim Curriculum Vitae może przyjmować kilka nazw, my podaliśmy tylko kilka przykładowych. W tej częci CV podajemy np. kategorie posiadanego prawa jazdy, umiejętności interpersonalne, umiejętności obsługi konkretnego oprogramowania.

Języki – Languages

W tej sekcji „english CV” podajemy znajomość języków obcych. Jeśli chodzi o poziom, to tak jak w polskim CV używamy skali od A1 do C2. Jeśli masz jakiś certyfikat potwierdzający umiejętności językowe możesz się nim tutaj pochwalić. Jeśli się da, wyeksponuj ponadstandardową styczność z językiem, np:

 • Two years teaching English to children in Poland.
 • Three years experience working with English-speaking clients

Pamiętaj, aby nie zmyślać swojej znajomości językowych. Zostanie to szybko zweryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Hobby – Hobbies / Interests

Twoje angielskie CV opowiada pewną historię. Historię o Tobie. To opowiadanie nie może być pełne, nie przekaże w pełni Twojej osoby, jeśli nie opowiesz nic o swoich zainteresowaniach (ang. hobbies & interests). Warto zamieścić tą sekcję zainteresowań w Twoim Curriculum Vitae po angielsku.

Z zainteresowaniem jest pewien problem, są one dość subiektywne, rekruterzy podchodzą do tego bardzo luźno i indywidualnie. Niektórzy nie biorą ich pod uwagę, a inni uważają je za integralną część curriculum vitae. Jest to również często zależne od stanowiska i profilu poszukiwanego kandydata

Referencje – References

W krajach anglojęzycznych zwłaszcza w UK, referencje są brane pod uwagę, dlatego jeżeli masz możliwość powinieneś zawrzeć je w swoim życiorysie. Referencje od pracodawców, ale również od współpracowników możesz zawrzeć na kolejnych stronach CV po angielsku. Jeżeli nie chcesz ich dołączać napisz po prostu:

References available upon request

I weź je ze sobą na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną rozmowę.

Pozostałe segmenty

Przedstawione segmenty nie są jedynymi, które możesz utworzyć w swoim angielskim CV. Spotyka się również te z poniższej listy:

 • Osiągnięcia – Accomplishments
 • Certyfikaty – Certifications and Licenses
 • Publikacje – Publications
 • Nagrody – Awards

Oczywiście jeśli widzisz taką potrzebę możesz utworzyć segment niestandardowy, niewymieniony powyżej.

Klauzula w CV po angielsku

Przy standardowych polskich rekrutacjach niezbędna jest specjalna klauzula do CV, umożliwiająca przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w dokumencie. Czy klauzula do CV po angielsku jest potrzebna? Czy zgoda powinna być po polsku czy po angielsku?

 • Jeśli aplikujesz o pracę w Polsce do polskiej firmy, ale wymagane jest CV po angielsku to obowiązuje polskie prawo. Wobec tego klauzulę w angielskim CV należy umieścić.
 • Jeśli aplikujesz o pracę za granicą, do firmy zagranicznej klauzula z zezwoleniem na przetwarzanie danych osobowych zasadniczo nie jest potrzebna.
 • Zawsze należy sprawdzić czy w ogłoszeniu o pracę na jakie odpowiadasz nie ma specjalnej prośby dotyczącej klauzuli, a nawet jej treści, którą należy tylko skopiować i wkleić.

W jakim języku zamieścić klauzulę do CV po angielsku? To z pozoru głupie pytanie, bo odpowiedź, że w języku angielskim wydaje się oczywista. To prawda, może być po angielsku (co jest preferowane), ale również polska klauzula do CV nie będzie błędem. CV w jednym języku (angielskim) wygląda bardziej harmonijnie i profesjonalnie.

Treść klauzuli po angielsku 

Podobnie jak w przypadku polskiego CV, klauzula po angielsku może występować w różnej formie. Od formy skróconej bez wskazania podstawy prawnej do formy rozbudowanej. Poniżej podstawowa angielskiej klauzuli do CV w podstawowej formie: 

I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed by [nazwa firmy] for the purpose of conducting recruitment for the position for which I am applying.

Klauzula do CV po angielsku

Zapoznaj się z naszym poradnikiem i zobacz jak wygląda klauzula do CV po polsku w innych formach.

Inne porady o pisaniu CV w języku angielskim

 1. Zwróć uwagę na inny format daty w angielskich CV. W UK pisz: dd/mm/yyyy czyli np. 15/02/2014, a w USA mm/dd/yyyy, czyli np. 02/15/2014.
 2. Nagłówek Curriculum Vitae jest w angielskim CV niepotrzebny – zamiast tego niech Twoje imię i nazwisko będzie tytułem dokumentu!
 3. Niech Twój dokument będzie zwięzły, nie przekraczaj dwóch stron. W 99% wystarczy jedna strona (nie licząc referencji).
  Jeśli przekraczasz jedną stronę, zastanów się, czy na pewno nie „lejesz wody”. Czy wiesz, że Elon Musk – założyciel firm PayPal, SpaceX i Tesla Motors swoje CV mieści na jednej stronie?

Słówka i zwroty które możesz wykorzystać w swoim english CV

Wiesz już mniej więcej jak powinno wyglądać CV po angielsku – jaka powinna być jego forma i na czym się wzorować, ale co z treścią? Wiemy z doświadczenia, że wiele osób ma problem z różnymi słowami, zwrotami używanymi w dokumentach aplikacyjnych i podaniach. Dlatego mamy dla Ciebie zestawienie bardzo popularnych wyrażeń wraz z ich tłumaczeniami.

Dane osobowe – Personal data

Po polskuPo angielsku
ImięFirst Name
NazwiskoSurname
Data urodzeniaDate of birth
ObywatelstwoNationality
AdresAdress
Numer telefonuPhone
E-MailE-Mail
Numer telefonuPhone
Strona wwwWebsite
Pol.Ang.

Historia zatrudnienia – Employment history and work experience

Po polskuPo angielsku
Zakres obowiązkówResponsibilities included
Doświadczenie zawodowe wWork experience at
Praktyki wInternship at
Wolontariat wVoluntary work at
2001 – Obecnie2001 – Present
Pol.Ang.

Edukacja i przebyte kursy – Education and training

Po polskuPo angielsku
Szkoła PodstawowaElementary School
GimnazjumMiddle School
Liceum / Technikum / ZawodówkaHigh School
UniwersytetUniversity
Pol.Ang.

Więcej wzorów zwrotów wkrótce!

Wzór CV po angielsku

Przedstawiony poradnik pisania CV (resume) w języku angielskim jest kompleksowym zbiorem informacji teoretycznych. Nic jednak nie pomaga w nauce niż nauka na funkcjonujących przykładach, czy sprawdzonych szablonach. Póki co mamy dla Ciebie jeden wzór angielskiego CV, ale za to jaki! Jest to wzór CV Elona Muska – założyciela firm PayPal, SpaceX i Tesla Motors. Prawda, że imponujące?

Wzór CV po angielsku - Elon Musk
Wzór CV po angielsku Elona Muska

Pytania i odpowiedzi

Czy w CV po angielsku jest wymagane zdjęcie?

W CV w języku angielskim zdjęcie nie jest wymagane, a nawet może być nie wskazane. To zależy, do jakiej firmy wysyłasz życiorys.

Jak napisać CV po angielsku?

Aby napisać CV po angielsku musisz określić kraj w jakim znajduje się firma do której aplikujesz, to pozwoli na wybór właściwej formy dokumentu oraz określenie obowiązkowych elementów, oraz tych elementów, których publikować nie należy. Następnie należy uzupełnić kolejne segmenty według reguł z poradnika.

Czego nie powinno się zamieszczać w CV po angielsku?

W angielskim życiorysie nie powinno zamieszczać się miejsca urodzenia, stanu cywilnego i adresu. W niektórych przypadkach niedopuszczalne jest zamieszczenie zdjęcia.

Czy w angielskim CV trzeba dodać klauzulę o ochronie danych osobowych?

Jest to zależne od tego, czy firma do której aplikujesz jest w Polsce, czy za granicą. Jeśli jest w Polce, klauzula jest potrzebna jeśli za granicą – niekoniecznie. Więcej przeczytasz w sekcji o klauzuli o ochronie danych osobowych w CV.

Jak określić poziom znajomości języka obcego w CV po angielsku?

Poziom języka obcego określamy tak jak w polskim CV – używamy skali od A1 do C2.

Czy w CV po angielsku postawić na edukację czy doświadczenie zawodowe?

Pracodawcy na wyspach zdecydowanie bardziej cenią doświadczenie zawodowe oraz umiejętności niż wykształcenie. Wyższy priorytet dla doświadczenia widoczny jest chociażby w kolejności sekcji angielskiego CV. Doświadczenie zawodowe jest wyżej.

15 komentarze do “Jak napisać CV po angielsku
 1. Jeszcze nie było mi potrzebne CV po angielsku, ale tak się zastanawiam, jak poradzili sobie moi znajomi wyjeżdżający do innych krajów. Może przyjmując obcokrajowców tamtejsi rekruterzy przywykli do tego, że dostają dokumenty w polskiej wersji 😉

 2. Anglojęzyczna wersja CV bardziej przypadła mi do gustu. Wymaga od ludzi określenia własnych celów zawodowych, co potem ułatwia pracę rekruterom i już daje im wskazówkę, czy dana osoba będzie odpowiednia do proponowanego stanowiska. Fajnie, że referencje również są tutaj istotne. Bez nich nie da się przekonać, czy nowy pracownik faktycznie był taki dobry w swojej dziedzinie, jak by wynikało z samej rozmowy o pracę.

 3. Mimo wszystko dużych różnic między polską a anglojęzyczną formą nie zauważam. Są pewne uniwersalne zasady tworzenia tego dokumentu, więc nawet jak coś napiszemy "po naszemu", to nie powinno wpłynąć to na czytelność zawodowego życiorysu. Aczkolwiek im poprawniej, tym pewnie lepiej na nas patrzy pracodawca :))

 4. Gdyby ktoś starał się o pracę w kilku krajach jednocześnie, to jednak musiałby napisać kilka cv-ek. Niby wszystko układa się według jakiegoś schematu, ale… Do tej pory myślałem, że przetłumaczenie polskiego CV jest już wystarczające. W sumie powinienem się domyślić, że każdy kraj sugeruje się własnymi prawami. Co, jeśli do agencji wysłaliśmy nie do końca poprawne CV?

 5. Cv po angielsku są super sprawą – jak tylko swoje CV wreszcie napisałam po angielsku, to od razu miałam więcej zaproszeń na rozmowę kwalifikacyjną. Oczywiście, nie robiłam kopiuj-wklej bo od razu by się pokapowali, że jedno CV puszczam w kilka miejsc. Skorzystałam z darmowej pomocy – http://www.frenglisz.pl/landing-page1 Łapcie ! Może Wam też się przyda 🙂

 6. Myślę, że nikt nie przekreśli twoich szans na pracę tylko dlatego, że pomyliłeś kolejność informacji albo nie zamieściłeś referencji. Zwłaszcza, jeśli o pracy dowiedziałeś się niedawno i musisz na już przygotować CV – nie masz wtedy czasu na spokojne jego rozpisanie. Na pierwszy raz zapewne każdy dopiero by się uczył, jak to powinno wyglądać adekwatnie do kraju. Swoją drogą, plus dla serwisu za takie wskazówki – niena wszystkichh portalach tak dokładnie rozdrabniają każdy wątek dotyczący CV.

 7. Bardzo dziękuję za artykuł, ale mam taką sugestę – postarajcie się o wzbogacenie sekcji z wzorami anglojęzycznych CV – teoria teorią, ale nic tak nie pomaga w nauce jak oglądanie przykładów na których można się skupić podczas pisania. Wiem, że zwłaszcza dla początkujących – tych co nie wiedzą jak zacząć jest to ważne. No i przydałoby się kilka szablonów do pobrania. Z tego co zauważyłem te zagranicą różnią się trochę od naszych krajowych (są chyba nieco mniej przekombinowane i pokolorowane od tych naszych).

 8. Obawiam się, że bez pomocy kogoś z HR i językiem się nie obejdzie. Praca z translatorem może nas jakoś wyręczyć z braku wiedzy o charakterystycznym słownictwie, ale to też spore ryzyko tego, że użyjemy słowa o podobnym znaczeniu, ale zależnym od kontekstu. Wtedy CV stanie się albo niezrozumiałe, albo komiczne 😛

 9. Chyba nie jest to aż na tyle trudne zadanie, żeby angażować do niego specjalistów od HR-u ;). Ja bym po prostu dopytała się, czy dane określenia, słówka nadają się do zastosowaania i tyle. Wiadomo, może zdarzyć się gafa, dlatego jak nie jesteśmy czegoś pewni, lepiej to sprawdzić. Czasami jakby się człowiek nie starał, to pewne rzeczy i tak się pojawiają, nie zawsze stawiając nas w korzystym świetle :).

 10. CV po angielsku, w moim mniemaniu, miało być kopią naszego polskiego życiorysu. Brnąc w szczegóły, to rzeczywiście gdyby nie przeczytane informacje, to wiele rzeczy wpisałbym na czuja – nazwy szkół po polsku, bo trochę głupio przekształcać je na angielski; magister pewnie też bez tłumaczenia na drugi język, bo to raczej zrozumiały tytuł; z opisem stanowisk dotychczasowych prac pewnie byłby problem, a nuż jakieś nasze określenie nie m odpowiednika w angielskim… Pewnie wymieniłbym takich przykładów jeszcze więcej. Podanie celu zawodowego nie jest dla mnie łatwe. Jak napiszę, że oferta pracy przyciągnęła mnie po prostu wynagrodzeniem (bo za granicą tylko o to zazwyczaj chodzi), to może złapałbym plusa za szczerość, ale czy bym przedł dalej…?

 11. Mam taką sugestię – może opublikujcie najczęściej podawane w Summary zwroty wraz z tłumaczeniami na polski <-> angielski. To bardzo by ułatwiło osobom nieznającym języka w stopniu dobrym.

 12. Ja bym się najbardziej martwiła o język. To zapewne jest weryfikowane w pierwszej kolejności. Skończyły się czasy, że wszędzie przyjmowano nas bez języka. Teraz bez podstawowej umiejętności komunikacji ani rusz. Trochę jesteśmy przyzwyczajeni to wyuczenia się zwrotów, ale jak padnie pytanie o coś, co w szkole omawiane nie było, wpisany poziom angielskiego w CV straci na wartości 😉 🙂

 13. Świetny artykuł, bardzo przydatne przykłady. Gdyby to przykładowe Cv nie było takie totalnie od czapy to było by 5 gwiazdek, niestety na tego typu dokument mogą się porwać raczej tylko ludzie pracujący w HR. Można by też wyszczególnić jak zapisujemy studia inżynierskie-3,5 letnie, ale mam nadzieję że "Bachelor of Forestry Engineering" da radę

 14. Hmm… Ciekawe, czy inne kraje europejskie, nieanglojęzyczne mają podobny typ CV. Jeżeli starasz się o pracę w kilku różnych krajach, to czeka cię sporo roboty z przygotowaniem samego dokumentu, co dopiero z samym wyjazdem i tak dalej. Na zasadzie "kopiuj – wklej" to nie zadziała, a szkoda, bo należę raczej do leniwych osób… 😛

 15. PO PIERWSZE DO ANGIELSKIEGO CV NIGDY NIE WKLEJAMY ZDJECIA JEST TO BARDZO WAZNE ,PRACODAWCA OCENIA CIE PO TWOICH UMIEJETNOSCIACH I DOSWIADCZENIU W PRACACH A NIE WYGLADZIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *