Praca

Od ilu lat można pracować w Polsce [2022]

Od ilu lat można pracować
admin admin
Ostatnia zmiana: 27 czerwca 2022

Nie każdy wie, że 1 września 2018 roku wprowadzona została zmiana, dzięki której młodzież jest w stanie podjąć pracę nieco wcześniej niż przedtem. Granica wieku została bowiem obniżona o cały jeden rok. O czym warto wiedzieć i od ilu lat można pracować w Polsce? Jakie warunki należy spełnić?

Od jakiego wieku można pracować w Polsce? Gdzie znajdziemy odpowiedź?

Warto pamiętać, że kwestie zatrudniania osób nieletnich są w pełni regulowane przez odpowiednie przepisy. W tych jednak, o ile nie śledzi się ich na bieżąco, stosunkowo łatwo się pogubić. Zastanawiając się więc, od ilu lat można pracować, należy zerknąć do przepisów prawa pracy, które ściśle określają minimalną granicę wieku, a także czas pracy oraz zasady, na jakich możliwe jest podjęcie zatrudnienia.

Okazuje się, że według tych przepisów młodzież, która ukończyła 15 lat, może zostać zatrudniona na umowę o pracę. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że pracować mogą również nieco młodsze osoby. O jakiej granicy wieku mowa?

Ile trzeba mieć lat, żeby pracować? Co warto wiedzieć?

Obecnie młodzież w wieku 13 lub 14 lat może uzyskać zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, lub umowę o dzieło. Takie osoby mogą wykonywać pracę dla instytucji, która zajmuje się działalnością sportową, kulturalną, czy też reklamową. Warto jednak pamiętać, że przepisy Prawa pracy jasno określają nie tylko granicę wieku, ale również czas pracy oraz warunki podjęcia zatrudnienia.

Jeszcze do niedawna na umowę o pracę mogły zostać zatrudnione jedynie te osoby, które ukończyły 16 lat. 1 września 2018 roku obniżono jednak granicę wieku o rok, czyli do lat 15. Obecnie więc młodzież, która ukończyła 15 rok życia, ale nie osiągnęła jeszcze pełnoletności, może zostać zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Niezbędne jest jednak spełnienie kilku podstawowych warunków. Dlatego nie jest ważne tylko to od ilu lat można pracować, ale przede wszystkim – na jakich warunkach.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby podjąć zatrudnienie w wieku 15 lat?

Warunki określane przez Prawo pracy, na podstawie których osoba w wieku 15 lat, może podjąć zatrudnienie to:

  • ukończenie szkoły podstawowej,
  • posiadanie zaświadczenia od lekarza potwierdzającego, iż wykonywana praca nie odbije się negatywnie na stanie zdrowia młodocianego,
  • znalezienie takiego zatrudnienia, które ma na celu przygotowanie zawodowe lub polega na wykonywaniu prac lekkich nieuniemożliwiających wypełniania obowiązków szkolnych,
  • wykonywanie pracy, która nie została wskazana jako wzbroniona w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Najczęstszym powodem zatrudniania młodocianych jest przyuczenie ich do zawodu. Mowa tutaj o nauce zawodu, a także przyuczeniu do wykonywania określonej pracy. Pierwszy rodzaj zatrudnienia ma na celu wykwalifikowanie przyszłego pracownika, czyli praktyczne i teoretyczne doszkolenie. Drugi rodzaj z kolei dotyczy zapoznania młodocianego z konkretnymi zadaniami, które będą przez niego wykonywane w przyszłości.

Od ilu lat można iść do pracy w Polsce? Zasady zatrudniania nieletnich

Wiedząc już, ile trzeba mieć lat, żeby pracować, warto również być świadomym tego, iż zatrudnianie nieletnich koniecznie musi odbywać się na specjalnych warunkach. Jakich?

Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą pracować w godzinach nadliczbowych, a także w godzinach nocnych, czyli od 22:00 do 6:00. W przypadku młodzieży, która nie ukończyła jeszcze 16 lat, jest to natomiast 20:00 – 6:00. Co więcej, przerwa na odpoczynek musi być nie krótsza niż 14 godzin (uwzględniając porę nocną). Warto również pamiętać, że młodsze osoby mają prawo do 48 godzin odpoczynku w ciągu tygodnia.

Niemożliwe jest dodatkowo zatrudnienie osób młodocianych do pracy w trudnych warunkach. Temperatura panująca w pomieszczeniu nie może przekraczać 30°C, a wilgotność powietrza – 65%. Wyjątek stanowi sytuacja, w której jest to niezbędne do nauki zawodu, jednakże w takim przypadku praca musi zostać ograniczona do zaledwie 3 godzin na dobę.

Gdzie można pracować w wieku 15 lat?

Choć część osób wie, od jakiego wieku można pracować, to nie każdy zdaje sobie sprawę, że 8 godzin na dobę może spędzać w pracy jedynie młodzież, która ukończyła 16. rok życia i dodatkowo przygotowuje się zawodowo. Warto również wiedzieć, że podczas roku szkolnego czas pracy nie może przekroczyć 12 godzin tygodniowo, a także kolidować z lekcjami.

Okazuje się więc, że w wieku 15 lat można pracować wszędzie tam, gdzie zostaną spełnione wyżej wymienione warunki. Wiele młodych osób decyduje się na podjęcie prac sezonowych przy zbiorze owoców i warzyw, rozdawanie ulotek, czy pracę w restauracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.