Poszukiwanie pracy Praca

Minimalna stawka godzinowa w roku 2017 wyniesie 13zł brutto. Zmiany w wynagrodzeniach

Cezary Nowicki Cezary Nowicki
Ostatnia zmiana: 03 maja 2022

Już od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje w Polsce nowa wartość minimalnej stawki godzinowej dla osób pracujących. Ustalono, że wyniesie ona 13 zł za godzinę. O szczegółach dotczących tej zmiany, co oznacza dla pracujących i pracowników przeczytasz w dalszej częci artykułu.

Minimalna stawka za godzinę na umowie o pracę? Niezupełnie

Zmiana minimalnego pułapu wynagrodzenia za godzinę jest częścią dużej regulacji wynagrodzeń na rynku pracy wprowadzonej 1 stycznia 2017 roku. Ze względów prawnych regulacje dla osób zatrudnionych na umowy o pracę i na umowy cywilno-prawne (przez wiele osób nazywane umowami śmieciowymi) nieco się różnią.

Minimalne wynagrodzenie na umowę o pracę wyniesie w 2017 roku 2000zł brutto

Kwota netto – po odliczeniu wszystkich podatków, a więc to co pracownik dostanie na rękę wyniesie 1459 złotych. W porównaniu do stawki obowiązującej w roku 2016 jest to dość duży i poważy wzrost. Przypomnijmy poprzednio wynagrodzenie minimalne wynosiło 1850 zł brutto. Wzrosło więc o 150zł czyli ponad 8%. Przypomnijmy, że rok wcześniej najniższą płacę podniesiono o około 5%.

Podsumowując – próg 2000zł brutto dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na etat), a nie na podstawie umów cywilno prawnych.

Wynagrodzenie minimalne na umowę o dzieło

W Polsce znacząca ilość pracowników zatrudniona jest na podstawie umów innych niż o pracę (umowa o dzieło, zlecenie, samozatrudnienie). Tych pracowników wymóg 2000zł brutto za miesiąc pracy nie obejmie. Dla nich od 1 stycznia 2017 przygotowano coś innego – regulację minimalnej stawki godzinowej. Tak jak pisaliśmy wynisie stawka ta wynosi 13zł brutto za godzinę.

Jak czytamy na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej możemy przeczytać, że

Poziom minimalnej stawki godzinowej jest skorelowany z wysokością ustalanego corocznie minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. minimalna stawka godzinowa będzie wzrastała w stopniu równym wzrostowi minimalnego wynagrodzenia ustalanego dla pracowników).

Zmiana ma na celu walkę z patologiami na rynku pracy polegającymi na zatrudnianiu za stawki wynoszące kilka złotych za godzinę. Warto zauważyć, że w roku 2014 1.36 miliona zatrudnionych otrzymywało właśnie wypłaty nieprzekraczające dopuszczalnych minimalnych wartości. Zmiana dotknie zatem olbrzymią ilość osób.

Staż pracy a wynagrodzenie minimalne

Do dnia 1 stycznia 2017 istniało zróżnicowanie płacy minimalnej na podstawie stażu pracy. Pracownikowi w pierwszym roku zatrudnienia przysługiwało prawo do wynagrodzenia wynoszącego 80% stawki minimalnej. Od tego roku staż nie ma znaczenia, minimalne progi wyniosą tyle samo nie zależnie od stażu pracy – tyczy sie to zarówno minimalnej stawki godzinowej jak i wynagrodzenia za umowę o pracę.

Konsekwencje społeczne i ekonomiczne

Formalna zmiana najniższego wynagrodzenia w postaci zwiekszenia minimalnej stawki godzinowej i płacy minimalnej może wywołać bardzo duże zamieszanie na rynku pracy. W wielu aspektach zmiany będą pozytywne – spowodują poprawę sytuacji osób zatrudnionych za skandalicznie małe kwoty. Kolejną konsekwencja może być zwiększenie oczekiwań płacowych osób zarabiajacych nieznacznie powyżej wynagrodzenia minimalnego.

Negatywnym aspektem podniesienia minimalnej stawki godzinowej i wynagrodzenia za umowę o pracę może być ucieczka części zatrudnionych w szarą strefę lub zwolnienia. Należy jednak zauważyć, że przy tak niskim bezrobociu istnieje wiele miejsc w Polsce gdzie znalezienie pracownika za kwoty zbliżone do ustawowych minimów graniczy z cudem i podwyżki prędzej czy później wymusił by rynek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.