Biznes Poszukiwanie pracy

Kiedy zdecydować się na rekrutację pracowników przez agencję pracy?

Cezary Nowicki Cezary Nowicki
Ostatnia zmiana: 21 maja 2022

Z usług agencji pośrednictwa pracy korzystają zarówno małe, jak i bardzo duże firmy, także te posiadające w swoich strukturach działy HR. Wciąż jednak istnieje duża grupa pracodawców, którzy sceptycznie podchodzą do tego rodzaju usług i wolą samodzielnie rekrutować pracowników.

Z usług agencji pośrednictwa pracy korzystają zarówno małe, jak i bardzo duże firmy, także te posiadające w swoich strukturach działy HR. Wciąż jednak istnieje duża grupa pracodawców, którzy sceptycznie podchodzą do tego rodzaju usług i wolą samodzielnie rekrutować pracowników. Oba podejścia mają swoje wady i zalety, dlatego warto zastanowić się, kiedy pomoc agencji jest faktycznie potrzebna.

Kiedy liczy się czas

Rekrutacja pracowników jest procesem długotrwałym, na który należy poświęcić kilka tygodni, a czasami nawet miesięcy. Niestety przy malejącej stopie bezrobocia, jaką obserwujemy obecnie w Polsce, znalezienie właściwej osoby jest coraz trudniejsze. Problemy pojawiają się szczególnie wtedy, gdy występuje pilna potrzeba zatrudnienia pracowników np. ze względu na konieczność zwiększenia personelu do realizacji dużego zamówienia. Skorzystanie z usług agencji pośrednictwa pracy jest wówczas dobrym rozwiązaniem, ponieważ pozwala znacznie oszczędzić czas. Agencje zwykle posiadają wewnętrzne bazy kandydatów, z których od ręki mogą wyselekcjonować odpowiednich pracowników, a jeśli nie jest to możliwe, potrafią w inny sposób bardzo szybko pozyskać odpowiednią liczbę kandydatów, spełniających określone wymagania.

Kiedy potrzebny jest specjalista z doświadczeniem

Eksperci z wieloletnim doświadczeniem to grupa pracowników dzisiaj bardzo poszukiwanych, którą bardzo trudno pozyskać. Osoby takie zwykle mają już świetną pracę, którą chcą zmienić ewentualnie tylko wtedy, gdy otrzymają propozycję jeszcze lepszych warunków. Co więcej, większość z nich w ogóle nie szuka nowej pracy. Dotrzeć do nich potrafi jednak agencja pracy, która zwykle ma bazę takich specjalistów. Dodatkowo rekruterzy z agencji mają swoje sposoby na to, by skutecznie zachęcić taką osobę do zmiany pracy. Niektóre firmy, jak na przykład agencja pracy Staff Partners oferują ponadto dość ciekawą formę rekrutacji specjalistów tzw. try & hire. Polega ona na tym, że w przypadku trudności w znalezieniu odpowiedniego kandydata, agencja zatrudnia na określony czas na zasadach pracy tymczasowej poszczególnych kandydatów, aby spośród nich wyłonić osobę najlepiej nadającą się na dane stanowisko. Dopiero z nią pracodawca podpisuje właściwą umowę o pracę.

Kiedy nie ma się doświadczenia w rekrutacji

Większość małych i średnich firm w ogóle nie ma swoich działów HR, często nie zatrudnia nawet osoby odpowiedzialnej za zarządzanie personelem. Jeśli w firmie nie ma żadnej osoby, mającej jakiekolwiek doświadczenie w poszukiwaniu pracowników, lepiej jest powierzyć to zadanie specjalistom. W przeciwnym razie proces rekrutacji może nie tylko bardzo długo trwać, ale także nie zakończyć się sukcesem. Problematyczne może być także to, że w proces rekrutacji zaangażowane będą osoby, które na co dzień odpowiedzialne są za inne ważne aspekty działalności firmy. Agencje pośrednictwa pracy potrafią na podstawie wymagań pracodawcy precyzyjnie określić profil poszukiwanego pracownika, wiedzą gdzie go szukać i jak skłonić go do podjęcia pracy na danych warunkach. Dzięki temu rekrutacja pracowników trwa krótko i niemal zawsze jest skuteczna. Aby zwiększyć szansę na osiągnięcie oczekiwanych efektów działania agencji, warto wybrać taką, która stosuje zasadę success fee. Wówczas pracodawca płaci za usługę pośrednictwa wyłącznie w przypadku znalezienia przez agencję odpowiedniego kandydata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.