Biznes

Identyfikator firmowy

Cezary Nowicki Cezary Nowicki
Ostatnia zmiana: 25 maja 2022

Identyfikator firmowy wykorzystywany jest w wielu branżach. Umieszcza się na nim dane osobowe, które są pracownikom niezbędne do realizacji obowiązków służbowych. Ponadto wprowadzenie identyfikatorów firmowych zapewnia sprawne działanie zakładu pracy, a także pozwala odróżnić pracowników od osób trzecich.

Informacje na identyfikatorze

Identyfikator firmowy stanowi źródło podstawowych informacji o osobie go noszącej. Pozwala na szybką, wizualną identyfikacje, a także na zweryfikowanie, czy dana osoba jest uprawniona do przebywania w danym miejscu czy pomieszczeniu. Na identyfikatorach noszonych przez pracowników danej firmy pojawiają się takie dane jak imię i nazwisko, a także nazwa zajmowanego przez nich stanowiska, nazwa firmy, a często także jej logo. Identyfikatory firmowe znajdują więc zastosowanie nie tylko w budynku danej instytucji, ale również na spotkaniach, w których uczestniczą pracownicy z wielu firm, pełniący tam funkcję reprezentacyjną.

Zdjęcie na identyfikatorze a RODO

Nieco komplikacji w zakresie identyfikatorów firmowych wprowadzają nowe przepisy związane z wejściem w życie RODO. Zdaniem GIODO wizerunek człowieka jest chroniony na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego jako jego dobro osobiste. Oznacza to, że pracodawca nie ma możliwości żądania od pracownika, żeby jego identyfikator firmowy zawierał również zdjęcie – potrzebuje uzyskać na to zgodę. Zdaniem GIODO, jeśli przepisy wewnętrzne obowiązujące u pracodawcy, takie jak regulamin pracy czy układ zbiorowy, przewidują obowiązek noszenia przez pracowników identyfikatorów firmowych z zamieszczonym zdjęciem, wprowadzenie takiego wymogu nie będzie naruszało ustawy o ochronie danych osobowych. W wielu przypadkach konieczność noszenia identyfikatorów firmowych jest wręcz oczywista. Pracodawca nie może bowiem być pozbawiony możliwości ujawniania danych pracowników zajmujących określone stanowisko, gdyż poważnie wpłynęłoby to na możliwość realizacji ich obowiązków i sprawność funkcjonowania zakładu pracy.

studioid.pl- identyfikatory firmowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.