Edukacja

Czym są uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego?

Dozór techniczny - elektryczny
Cezary Nowicki Cezary Nowicki
Ostatnia zmiana: 06 lipca 2022

Urząd Dozoru Technicznego to państwowa instytucja, która w oparciu o określone akty prawne chroni bezpieczeństwa urządzeń oraz instalacji technicznych. Sprawuje dozór techniczny nad poszczególnymi maszynami, a także wydaje i uznaje kwalifikacje zawodowe nabywane w krajach Unii Europejskiej. Oferujący uprawnienia UDT Śląsk to obszar, na którym odbyć można szkolenia podnoszące kompetencje pracowników w dziedzinie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych.

Czy trzeba zdobyć uprawnienia przed podjęciem zatrudnienia?

Jeżeli potencjalny lub aktualny pracownik nie dysponuje wymaganymi pozwoleniami, zakład pracy może sam zorganizować kurs pozwalający na nadanie niezbędnych umiejętności. Wiele jednak zależy od samego pracodawcy, który może wystawić pracownikowi imienne pozwolenie na spełnianie określonych funkcji, ale jedynie w obrębie danej firmy. Obecnie na terytorium Polski z powodzeniem funkcjonuje niemal trzydzieści terenowych oddziałów Urzędów Dozoru Technicznego, dzięki czemu zdobycie kwalifikacji nie jest trudne.

Gdzie można uzyskać uprawnienia UDT?

Chcąc uzyskać bezterminowe uprawnienia na obsługę określonego sprzętu technicznego, należy odbyć w wybranej firmie szkoleniowej odpowiedni kurs oraz przejść organizowany przez nią egzamin. Katowice są miastem, w którym znajduje się placówka gdzie można wykonać uprawnienia UDT . W ten sposób uzyskać można legitymację Urzędu Dozoru Technicznego, która daje pracownikowi bezterminowe kwalifikacje zawodowe na terenie całego kraju.

Co można zyskać dzięki uprawnieniom UDT?

Pozytywnie ukończony kurs pozwala pracownikowi na korzystanie z określonych urządzeń transportu, czyli różnego rodzaju dźwigów, wózków jezdniowych podnośnikowych, suwnic, ciągnik i wciągarek czy podestów ruchomych, a także samojezdnych, wieżowych i przenośnych żurawi. Zdobycie uprawnień UDT daje też możliwość przenoszenia oznaczeń materiałowych, oceniania minimalnych wymagań BHP i nadzorowania bezpieczeństwa urządzeń, w zgodzie z systemami zarządzania określającymi metody, narzędzia i wytyczne pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.