Biznes

Co to jest analiza finansowa?

Analiza
Cezary Nowicki Cezary Nowicki
Ostatnia zmiana: 03 maja 2022

Celem analizy finansowej jest badanie zarówno stanu, jak i rozwoju finansów firmy. Na analizę finansową decydujemy się zawsze wtedy, gdy zależy nam na ocenie stanu finansów, efektywności gospodarki finansowej, a także oceny rozmaitych przedsięwzięć gospodarczych oraz decyzji finansowych. Można powiedzieć, że to właśnie analiza finansowa jest najpowszechniej wykorzystywaną analizą działalności przedsiębiorstwa. Bardzo często wykorzystują ją różnorodne instytucje kredytujące, by ocenić ryzyko mające związek z udzieleniem pożyczki danej firmie.

Co więcej, analiza finansowa jest często głównym źródłem informacji dla właścicieli spółki o jej stanie. Wystarczy spojrzeć na sytuację spółek publicznych, których akcje notowane są na giełdach papierów wartościowych. Ogromna liczba inwestorów giełdowych, np. domy maklerskie, banki rozporządzające portfelami klientów, posiada akcje wielu spółek, które są kupowane i sprzedawane na rynkach finansowych. Co jeszcze trzeba wiedzieć o analizie finansowej?

Dlaczego warto zdecydować się na analizę finansową?

Przede wszystkim należy wspomnieć, że ogromnym atutem analizy finansowej jest to, że wykorzystuje ona głównie wskaźniki finansowe wyrażone w wartościach względnych. Co to oznacza w praktyce? Dzięki temu możliwe jest porównanie danego przedsiębiorstwa do innych firm z konkretnej branży. Co więcej, pozwala również na badanie zmian w obrębie danego przedsiębiorstwa w czasie. Jest to niezwykle użyteczne z punktu widzenia potencjalnych inwestorów, którzy mogą wybierać między kilkoma inwestycjami. Oczywiste jest, że zdecydują się na tą, która będzie najlepiej rokować na przyszłość. Na analizę finansową mogą zdecydować się zarówno niewielkie firmy, jak i ogromne przedsiębiorstwa, a nawet freelancerzy.

Zastosowania analizy finansowej

Zarówno rozbudowanie samej analizy finansowej, jak i jej waga przywiązywana do poszczególnych jej części mogą być różne. Wszystko zależy od celu analizy oraz podmiotu ją przeprowadzającego. Właściciele – akcjonariusze, koncentrują się na wartości danej firmy oraz wskaźnikach rynkowych. Z kolei banki będą obserwować głównie wskaźniki wypłacalności przedsiębiorstwa, zdolności do obsługi długu, a także samej efektywności inwestycji, na które udzielają kredytów. Jeśli chcemy przeprowadzić analizę finansową własnego przedsiębiorstwa, raczej będziemy skupiać się na płynności finansowej, zdolności do obsługi długu. Te dwie wartości są kluczowe, jeśli chodzi o codzienne funkcjonowanie firmy.

Co ile przeprowadzać analizę finansową?

Nie ma sztywnych ram dotyczących tego, jak często przeprowadzać analizę finansową. Warto jednak dbać o systematyczność w tym obszarze. Jeśli przeprowadzamy analizę raz na kwartał, zapewnimy sobie skuteczne narzędzie controllingu finansowego. Na tej podstawie wykryjemy odchylenia wielkości finansowych od planów, wykryjemy ich przyczyny, a także będziemy mogli wprowadzić korekty, których celem jest poprawa wyników w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.