Wzór CV urzędnika

Urzędnik

Aplikując na stanowisko urzędnicze w dowolnym urzędzie administracji publicznej kandydaci zobligowani są do przedłożenia kilku dokumentów rekrutacyjnych. Na czele listy zawsze znajduje się oczywiście CV. Jak przygotować curriculum vitae dostosowane do stanowiska urzędniczego? Zapoznaj się z przykładowym wzorem i sprawdź, które pozycje są szczególnie istotne i warte podkreślenia. Dla przykładu przyjmijmy, że kandydat zainteresowany jest stanowiskiem inspektora do spraw gospodarki komunalnej. Poniższe informacje będą miały jednak zastosowanie do większości stanowisk urzędniczych.

Dla urzędnika dostępny jest

Wzór CV

Wzór listu motywacyjnego

Curriculum Vitae

Dane osobowe

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Adres

Telefon

E-mail

Wykształcenie

2021 - obecnie

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni, prawo zamówień publicznych - studia podyplomowe

2019 - 2020

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia niestacjonarne II stopnia

2015 - 2018

Uniwersytet Gdański, administracja stacjonarna, studia I stopnia

Doświadczenie zawodowe

02.2019 - 03.2022

Gdańskie Usługi Komunalne:

 referent usług komunalnych

 • obsługa sekretariatu,
 • przyjmowanie wpłat i należności za usługi komunalne,
 • sporządzanie pism i prowadzenie korespondencji z zewnętrznymi instytucjami,
 • wystawianie zaświadczeń
05.2018 - 12.2018

Wydział Spraw Społecznych w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku

praktyki zawodowe

 • udzielanie podstawowych informacji Klientom urzędu
 • przyjmowanie wniosków i pism
 • obsługa korespondencji
 • kontakt telefoniczny ze świadczeniobiorcami
 • obsługa urządzeń biurowych,
02.2017 - 03.2018

Firma handlowo-usługowa “Budex”

obsługa klienta

 • obsługa Klienta
 • obsługa kasy fiskalnej
 • kontrola asortymentu i sporządzanie zamówień
 • wprowadzanie płatności do systemu

Kursy i certyfikaty

12.2020

RODO w jednostkach administracji publicznej

06.2019

kurs języka angielskiego znajomość - poziom B1

05.2018

szkolenie Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce

Dodatkowe umiejętności i atuty

 
 • • prawo jazdy kategorii B
  • znajomość pakietu Office (w szczególności Word, Excel)
  • obsługa systemu informacji prawnej LEX
  • wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne
  • obsługa urządzeń biurowych: ksero, fax
  • nieposzlakowana opinia

Zainteresowania

 
 • Techniki negocjacji
 • Historia
 • Literatura
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
W naszej bazie oprócz wzoru CV dla urzędnika dostępny jest także przykładowy wzór listu motywacyjnego.Wzór listu motywacyjnego urzędnika

CV do urzędu - sprawdź wymogi formalne

Kandydat ubiegający się o stanowisko urzędnicze w pierwszej kolejności powinien zapoznać się z wymogami niezbędnymi do spełnienia, wskazanymi w ogłoszeniu o naborze. Spełnienie tych warunków z reguły jest niezbędne do zatrudnienia, ponieważ wymagają tego przepisy ustawy. W przypadku stanowisk urzędniczych niższego i średniego szczebla, zazwyczaj są to wymogi związane z wykształceniem. Niekiedy wymagany będzie staż pracy (niekoniecznie w administracji).

Oprócz wymogów niezbędnych w ogłoszeniu znajdziemy informacje na temat wymagań dodatkowych - czyli takich, które są mile widziane przez pracodawcę. Ich obecność lub brak nie determinuje zatrudnienia - jeśli nie spełniasz części z nich, nie obawiaj się, Twoja kandydatura pomimo tego zostanie wzięta pod uwagę. W przypadku gdy posiadasz wskazane umiejętności i oczekiwane warunki warto je podkreślić w swoim CV.

CV kandydata na stanowisko urzędnicze - podkreśl wykształcenie

Wyższe wykształcenie jest nie tylko mile widziane, ale często konieczne w pracy urzędniczej. Część stanowisk wymaga jedynie wykształcenia średniego. Jeśli Twoja edukacja jest na wyższym poziomie podkreśl to w swoim życiorysie. Pamiętaj, żeby nie pisać o wszystkich etapach swojej edukacji. Jeżeli ukończyłeś studia nie ma potrzeby dodawać informacji o nauce w szkole średniej. Również ewentualne sukcesy edukacyjne lepiej pominąć w CV. Możesz o nich wspomnieć, o ile są rzeczywiście godne uwagi, w liście motywacyjnym.

Opisując ukończone studia wskaż ich kierunek oraz stopień. Dla niektórych stanowisk niezbędne jest ukończenie studiów magisterskich. Urzędy administracji publicznej często szukają osób z konkretnej branży lub kierunkowym wykształceniem. Najczęściej preferowane są prawo, administracja, czy ekonomia, choć dla stanowisk technicznych oczekiwać można też budownictwa czy architektury. Jeżeli ukończyłeś kilka kierunków studiów wskaż każdy z nich. Zawrzyj informacje na temat ukończonych studiów podyplomowych, szczególnie jeśli tematycznie pokrywają się z wybranym stanowiskiem. Ważne! Wraz ze składanymi dokumentami rekrutacyjnymi urząd często wymaga kopii dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie - niezbędne będzie dołączenie ksera dyplomu.

Kursy zawodowe i certyfikaty

Jeśli poza studiami ukończyłeś kursy, szkolenia lub posiadasz inne umiejętności zawodowe, potwierdzone zewnętrznym certyfikatem koniecznie umieść tę informację w CV. Można tu wspomnieć o kursach językowych, zawodowych, a także jednodniowych szkoleniach, pogłębiające wiedzę merytoryczną. Mogą być to także kursy związane z umiejętnościami interpersonalnymi czy obsługą Klienta. Informując o znajomości języka obcego, wskaż jego poziom.

Doświadczenie zawodowe - o czym warto pisać?

Jak przedstawić doświadczenie zawodowe w życiorysie, żeby zachęcić do siebie pracodawcę, a jednocześnie nie przytłoczyć go ilością pełniących funkcji? Jeśli Twoja kariera zawodowa jest bogata skup się na najważniejszych doświadczeniach, szczególnie tych, które pokrywają się z interesującym Cię stanowiskiem. Kandydując na stanowisko urzędnicze warto wspomnieć o wszelkich aktywnościach zawodowych związanych z administracją publiczną. Tak jak w przytoczonym wyżej przykładzie CV, cennym doświadczeniem może być staż lub praktyki zawodowe w innej jednostce, urzędzie czy biurze.

Co zrobić, gdy doświadczenie zawodowe nie ma dużo wspólnego z pracą urzędnika? Wskaż te obszary kariery i wykonywane zadania, które mogą być przydatne na stanowisku administracyjnym. Doświadczenie z zakresu sprzedaży, marketingu, obsługa sekretariatu czy nawet call-center - wszelkie aktywności związane z pracą z Klientem. Jeśli w dotychczasowym zatrudnieniu miałeś do czynienia z finansami, sprawozdawczością, rachunkami również podkreśl to w CV. Praca w administracji wymaga analitycznego myślenia, wymaga tworzenia raportów i zestawień - wszelka wiedza około-ekonomiczna będzie w niej mile widziana.

Przykładowe obowiązki i zadania, o których warto wspomnieć aplikując do pracy w urzędzie:

 • bezpośrednia obsługa Klienta
 • wykonywanie prac biurowych
 • obsługa sekretariatu / obsługa urządzeń biurowych
 • prowadzenie korespondencji z innymi podmiotami, tworzenie pism, wystawianie zaświadczeń
 • prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej

Umiejętności i atuty przydatne w pracy w urzędzie

Wskazując swoje mocne strony skup się na tzw. kompetencjach miękkich. Warto tu wskazać umiejętności najbardziej przydatne w pracy administracyjnej. Podkreśl również te, które przydadzą się podczas pracy z Klientem:

 • samodzielność,
 • asertywność,
 • umiejętność współdziałania w grupie,
 • pracy pod presją czasu
 • analityczny umysł
 • empatia,
 • życzliwość,
 • komunikatywność.
 • wysoka kultura osobista
 • nieposzlakowana opinia.

Praca w administracji to w dużej mierze praca biurowa, dlatego warto podkreślić umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych, czy programów komputerowych. Choć w XXI wieku te umiejętności wydają się być oczywiste, nadal istnieje gro osób, dla których stworzenie wykresu w excelu, czy wysłanie faxu stanowi nie lada problem. W tym miejscu warto wspomnieć o posiadanym prawie jazdy, szczególnie kiedy charakter pracy wskazuje na możliwość zadań terenowych.

Idealne CV do urzędu - jak Cię widzą, tak Cię piszą

Praca w urzędzie, jak i całej administracji wymaga zachowania odpowiedzialności, powagi i szeroko pojętej etykiety. Staraj się, aby Twoje CV również spełniało te aspekty. Przygotowane dokumenty przekaż w sposób zawarty w ogłoszeniu - najczęściej będzie to wysyłka pocztą lub dostarczenie osobiście. Jeśli ogłoszenie tego nie przewiduje nie wysyłaj dokumentów mailem. Przygotuj czytelny i stonowany szablon CV, staraj unikać się krzykliwych kolorów i nieprofesjonalnych zdjęć. Nie zapomnij o danych kontaktowych, takich jak mail i numer telefonu. Adres skrzynki pocztowej powinien składać się z imienia i nazwiska. Unikaj prześmiewczych nazw, czy pseudonimów. Podpisane CV zapakuj starannie do koperty i… czekaj na zaproszenie do dalszego etapu rekrutacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *