Wzór listu motywacyjnego urzędnika

Urzędnik

Jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji na stanowisko urzędnicze jest list motywacyjny. Jego rolą jest podkreślenie mocnych stron kandydata i przekonanie pracodawcy, aby to właśnie Ciebie zatrudnił na wolne stanowisko. Dobrze napisany list powinien być reklamą pracownika i uzupełniać informacje, które zawarte są w CV. Niestety bardzo często kandydaci tworząc list motywacyjny jedynie przepisują fakty z życiorysu. Sprawdź, jak dobrze napisać list motywacyjny aplikując do pracy administracyjnej w urzędzie.

Dla urzędnika dostępny jest Wzór CV

Wzór listu motywacyjnego
tel:
e-mail:
29.04.2024, Warszawa
ABC Company ul. Pomarańczowa 23/34 56-789 Warszawa

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do ogłoszenia nr ABC.12.2022 z dnia 12.02.2022 r., które zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdańsk chciałabym przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko inspektora do spraw gospodarki komunalnej w Urzędzie Miasta Gdańsk.

Dlaczego to właśnie mnie powinniście Państwo zatrudnić? Praca w administracji publicznej była zawsze moim celem, dlatego kilka lat temu podjęłam studia na kierunku administracja, które ukończyłam z bardzo dobrym wynikiem. Jestem autorem pracy dyplomowej pod tytułem “Podatki i opłaty w Urzędzie Gminy” w której zgłębiłam szczegółowo zagadnienia związane z poborem opłat samorządowych. Uzyskaną wiedzą będę mogła się wykazać na stanowisku pracy w dziale gospodarki komunalnej.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie zawodowe związane z obszarem administracji publicznej. Szczególnie praca na stanowisku referenta usług komunalnych wyposażyła mnie w wiedzę i umiejętności, które doskonale wpasowują się w działalność Państwa wydziału. W swojej pracy regularnie stykałam się z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Znakomicie odnajduje się w zagadnieniach prawnych, zarówno wynikających z przepisów, jak i orzecznictwa.

Jestem osobą komunikatywną i dobrze odnajduję się podczas pracy z innymi ludźmi. Podczas pracy w firmie handlowo-usługowej dwukrotnie uzyskałam wyróżnienie “Pracownika na piątkę” za profesjonalną i przyjazną obsługę Klientów.

Zmiana dotychczasowego zatrudnienia podyktowana jest chęcią dalszego rozwoju i awansu zawodowego. Mam nadzieję, że praca w Urzędzie Miasta Gdańsk da mi tę możliwość Wierzę, że zdobyte doświadczenie i praktyka zawodowa pomogą w realizacji nowych obowiązków zawodowych. Liczę na możliwość spotkania na kolejnym etapie rekrutacji, w którym będę mogła szczegółowo przedstawić posiadaną wiedzę i doświadczenie.

Z poważaniem (Podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
W naszej bazie oprócz wzoru listu motywaycjnego dla urzędnika dostępny jest także przykładowy wzór CV.Wzór CV urzędnika

List motywacyjny do urzędu - wymogi formalne

List motywacyjny do urzędu należy skierować do osoby, która zarządza jednostką lub działem, na stanowisko w której aplikujemy. Informację o tym, kto organizuje nabór na pracownika znajdziesz w ogłoszeniu o konkursie. Może być to kierownik jednostki, a nawet sam burmistrz czy prezydent miasta. Szczegółowe personalia, w tym imię i nazwisko znajdziesz na stronie internetowej urzędu. List motywacyjny, szczególnie kierowany do kierownictwa Urzędu, powinien mieć oficjalną, sformalizowaną treść. Należy używać zwrotów grzecznościowych i wykazać się dużą elokwencją i kulturą osobistą, co jest szczególnie ważne na stanowisku urzędniczym.

Przydatne zwroty grzecznościowe w liście motywacyjnym:

  • Szanowny Panie burmistrzu,
  • Szanowna Pani kierownik,
  • Szanowni Państwo…
  • Z poważaniem

Co warto podkreślić w liście motywacyjnym do urzędu?

List motywacyjny to forma bezpośredniego kontaktu z pracodawcą, która ma na celu zachęcić go do zaproszenia nas na kolejny etap rekrutacji. Należy wskazać w nim swoje mocne strony i atuty. Możesz także poinformować o swoich motywacjach - czyli dlaczego chcesz podjąć daną pracę. Przede wszystkim należy przekonać pracodawcę do tego, że to Ty jesteś najlepszym kandydatem na dane stanowisko.

W liście motywacyjnym można pozwolić sobie na opisanie mniej formalnych sukcesów i osiągnięć, takich jak:

  • pozytywna opinia wśród przełożonych i klientów,
  • dobre wyniki sprzedaży, sukcesy zawodowe
  • osiągnięcia i sukcesy edukacyjne
  • zainteresowania i pasje mające wpływ na aplikowane stanowisko

W liście motywacyjnym do urzędu warto podkreślić umiejętności, które są oczekiwane jako dodatkowe w ogłoszeniu o naborze. Możesz szerzej opisać zdobyte doświadczenie zawodowe, a także zainteresowania i atuty, które sprawdzą się na danym stanowisku. Praca w administracji opiera się w dużej mierze na znajomości aktów prawnych, warto więc podkreślić znajomość poszczególnych ustaw.

O czym nie pisać w liście motywacyjnym?

Wskazując powody dla których chcesz podjąć zatrudnienie w danej firmie warto skupić się na rozwoju osobistym i chęci zdobycia nowych umiejętności. Nie jest wskazane aby jako swoje pobudki wskazywać względy finansowe, a szczególnie nie traktować tego jako jedyny argument. Zdecydowanie lepiej podkreślić, że wybierasz pracodawcę ze względu na jego stabilną i ugruntowaną pozycję na rynku pracy, a w przypadku urzędu - stabilność zatrudnienia i możliwość awansu. Absolutnie nie krytykuj ani nie deprecjonuj swojego poprzedniego zatrudnienia i pracodawcy.

List motywacyjny na stanowisko administracyjne - najważniejsze informacje

Podsumowując, w liście motywacyjnym do urzędu skup się na swoich największych sukcesach i atutach, które przydadzą się w pracy urzędowej. Stawiaj na profesjonalizm i wysoką kulturę osobistą. Przedstaw znajomość aktów prawnych lub zagadnień, o których była mowa w ogłoszeniu o pracę, a także podkreśl umiejętności interpersonalne. Na koniec listu wyraź nadzieję na zaproszenie do kolejnego etapu rekrutacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *