Poniżej przedstawiamy wzór listu motywacyjnego dla osoby kandydującej na stanowisko sekretarki. W liście położony jest szczególny nacisk na wykształcenie oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z pracą na stanowisku sekretarki. Pojawia się wyraźne nawiązanie do umiejętności nabytych we wcześniejszych miejscach pracy. Na zakończenie aplikantka informuje o dodatkowych umiejętnościach takich jak znajomość języków obcych oraz oprogramowania komputerowego, które jest najczęściej stosowane podczas pracy w sekretariacie.

Warto także zauważyć, że w liście pojawia się wzmianka na temat odbytach kursów i szkoleń, które mogą wspomóc pracę na wybranym stanowisku. List motywacyjny jest swego rodzaju odpowiedzią na ogłoszenie o pracę, dlatego też powinny się w nim znaleźć przede wszystkim informacje dotyczące konkretnych wymagań stawianych aplikującym osobom. Ponieważ stanowi on nierozerwalną całość z CV, w którym opisana jest edukacja i kariera zawodowa nie trzeba powtarzać tych samych informacji. Wystarczy krótkie podsumowanie, które ułatwi rekruterowi podjęcie decyzji o zaproszeniu aplikującego na rozmowę kwalifikacyjną.

Dla sekretarki / asystentki dostępny jest Wzór CV Wzór Listu motywacyjnego

ul. Miła 35​
Poznań​
Tel: 123 456 789​
Email: anna@q-mail.win
30.03.2017

Sofia SA​
ul. Zielona 12​
Poznań

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do oferty pracy opublikowanej na stronie internetowej Pracuj.pl chciałabym przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko sekretarki w sekretariacie Prezesa Zarządu Sofia SA. Jestem przekonana, że umiejętności i doświadczenie jakie zdobyłam w okresie mojej pracy zawodowej, dobra organizacja pracy oraz znajomość języków spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

W nawiązaniu do oferty pracy opublikowanej na stronie internetowej Pracuj.pl chciałabym przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko sekretarki w sekretariacie Prezesa Zarządu Sofia SA. Jestem przekonana, że umiejętności i doświadczenie jakie zdobyłam w okresie mojej pracy zawodowej, dobra organizacja pracy oraz znajomość języków spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

Jestem osobą komunikatywną i cenię sobie pracę w zespole. Posługuję się językiem angielskim i niemieckim w stopniu płynnym w mowie i piśmie. Bardzo dobrze radzę sobie w pracy z podstawowym oprogramowaniem należącymi do MS Office (Outlook, Word, Excel i Power Point). Przeszłam także szkolenie z zakresu podstaw księgowości oraz negocjacji w biznesie. Mam doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu korespondencją handlową i biznesową.

Będzie mi bardzo miło dokładniej przedstawić swoją kandydaturę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Z wyrazami szacunku,
Anna Nowak

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Oceń artykuł:
Brak ocen

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane.

TOP