Sekretarka / asystentka - wzór listu motywacyjnego do pobrania

Sekretarka

Poniżej przedstawiamy wzór listu motywacyjnego dla osoby kandydującej na stanowisko sekretarki. W liście położony jest szczególny nacisk na wykształcenie oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z pracą na stanowisku sekretarki. Pojawia się wyraźne nawiązanie do umiejętności nabytych we wcześniejszych miejscach pracy. Na zakończenie aplikantka informuje o dodatkowych umiejętnościach takich jak znajomość języków obcych oraz oprogramowania komputerowego, które jest najczęściej stosowane podczas pracy w sekretariacie.

Warto także zauważyć, że w liście pojawia się wzmianka na temat odbytach kursów i szkoleń, które mogą wspomóc pracę na wybranym stanowisku. List motywacyjny jest swego rodzaju odpowiedzią na ogłoszenie o pracę, dlatego też powinny się w nim znaleźć przede wszystkim informacje dotyczące konkretnych wymagań stawianych aplikującym osobom. Ponieważ stanowi on nierozerwalną całość z CV, w którym opisana jest edukacja i kariera zawodowa nie trzeba powtarzać tych samych informacji. Wystarczy krótkie podsumowanie, które ułatwi rekruterowi podjęcie decyzji o zaproszeniu aplikującego na rozmowę kwalifikacyjną.

Dla sekretarki dostępny jest Wzór CV

Wzór listu motywacyjnego
tel:
e-mail:
15.07.2022, Warszawa
ABC Company ul. Pomarańczowa 23/34 56-789 Warszawa

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do oferty pracy opublikowanej na stronie internetowej Pracuj.pl chciałabym przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko sekretarki w sekretariacie Prezesa Zarządu Sofia SA. Jestem przekonana, że umiejętności i doświadczenie jakie zdobyłam w okresie mojej pracy zawodowej, dobra organizacja pracy oraz znajomość języków spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

W nawiązaniu do oferty pracy opublikowanej na stronie internetowej Pracuj.pl chciałabym przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko sekretarki w sekretariacie Prezesa Zarządu Sofia SA. Jestem przekonana, że umiejętności i doświadczenie jakie zdobyłam w okresie mojej pracy zawodowej, dobra organizacja pracy oraz znajomość języków spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

Jestem osobą komunikatywną i cenię sobie pracę w zespole. Posługuję się językiem angielskim i niemieckim w stopniu płynnym w mowie i piśmie. Bardzo dobrze radzę sobie w pracy z podstawowym oprogramowaniem należącymi do MS Office (Outlook, Word, Excel i Power Point). Przeszłam także szkolenie z zakresu podstaw księgowości oraz negocjacji w biznesie. Mam doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu korespondencją handlową i biznesową.

Będzie mi bardzo miło dokładniej przedstawić swoją kandydaturę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Z poważaniem (Podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
W naszej bazie oprócz wzoru listu motywaycjnego dla sekretarki dostępny jest także przykładowy wzór CV.Wzór CV sekretarki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.